Energi Team vil være Danmarks førende rådgivningsfirma indenfor energi – ikke mindst køb af energi. Den position vil vi etablere og vedligeholde gennem nærværende, troværdig og kvalificeret rådgivning.

Lysten til at være selvstændige rådgivere overfor virksomheder og det offentlige bunder i et ønske om at kunne agere 100% uvildigt ud fra hvad, der kommer kunderne mest muligt til gavn. Vores succes er således direkte afhængig af de forbedringer og resultater, vi skaber for vores kunder.

Vores baggrund i energisektoren er fra salgsafdelinger i flere af Danmarks førende energiselskaber. Gennem mange år har vi således haft en tæt kontakt med slutkunder samt interne handelsborde. Den erfaring vi har opnået gør, at vi kender begge sider af bordet og kan agere og vejlede ud fra dette.

Vi har nu været i gang siden 1. januar 2011 og har allerede etableret os som en vigtig spiller på det danske energimarked.

Aage Øllgaard (IPL Group)
”Allerede efter tre måneders samarbejde har Energi Team sikret os en besparelse på indkøb af el, gas og olie, der kan finansiere konsulenthonoraret de næste seks år.  Fantastisk - og en ren ”win-win” situation.  Energi Team er populært sagt gået ind i os med træsko på - de tænker som os, og vi er meget trygge ved samarbejdet. Vi har tidligere selv købt ikke mindst en del strøm, men vi har været usikre. Og med det frie marked er det blevet endnu vanskeligere at overskue de mange muligheder. Med Energi Team har vi nu fundet en samarbejdspartner, der allerede fra starten har fundet de helt rigtige løsninger til os - og givet store besparelser. Så for os har samarbejdet med Energi Team kun været positivt.”

Peter Christian Berthelsen (Xellia Pharmaceuticals)
”Energikøb er en stor post i vores regnskab – ca. 60 mill. kr. årligt. Og det er vanskeligt at overvåge samtlige børser og markeder selv. Vi besluttede at lade Energi Team få opgaven mht. at overvåge markederne konstant og give input til strategiske energitransaktioner. Vi kan med aftalen agere rettidigt i markedet, og opnår gevinst i forhold til honoraret.

Konkret har Energiteam sendt gas leverancen til København i udbud. Der blev valgt ny og billigere leverandør og det er på kort tid er lykkedes at opnå en besparelse på cirka 15%.”