De rigtige priser og vilkår på energi kan være afgørende for virksomheders konkurrenceevne, men energimarkederne er komplekse og det er tidskrævende at følge dem tæt. Det betyder, at energiområdet ofte ikke får den opmærksomhed der skal til for at kunne optimere ordentligt.

I Energi Team har vi over 25 års erfaring fra salgsorganisationer i henholdsvis el og gasbranchen. Den erfaring stiller vi til rådighed for vores kunder, som en naturlig forlængelse af deres indkøbsfunktion.

Vi kører flere udbud hver måned, vi har derfor hele tiden fingeren på pulsen, med hensyn til hvilke leverandører der har de bedste priser og vilkår – og vores erfaring siger, at det kan betale sig at konkurrenceudsætte energileverancerne.

Vi skaber værdi for vores kunder igennem:

 • Bedre priser, qua konkurrenceudsættelse på fuldstændigt sammenlignelige vilkår.
 • Minimalt internt ressourceforbrug:
 • Det administrative arbejde omkring udbud og efterfølgende kontrol ligger hos Energi Team.
 • Markedsovervågning ligger hos Energi Team.
 • Input til budgetrapportering, forbrugsanalyse o.l. kan hurtigt leveres af Energi Team

Vi hjælper vores kunder med alle energi relaterede spørgsmål som for eksempel olie, LPG gas og CO2 kvoter. Vores hovedkompetencer er dog på el- og naturgasområdet. For både el og naturgas kan vi opstille vores hovedydelser i følgende punkter:

 • Konkurrenceudsættelse af energileverancer for både offentlig, kommunale og private virksomheder.
 • EU udbud hvis det ønskes. Udbudsskabeloner udarbejdet i samarbejde med EU- og konkurrencerets advokater fra Gorrissen Federspiel.
 • Input til en indkøbsstrategi.
 • Markedsovervågning i henhold til virksomhedens indkøbsstrategi.
 • Sparringspartner omkring energioptimering og hjælp til at finde den bedste pris på besparelserne.
 • Sidst men bestemt ikke mindst hjælper vi vores kunder med at navigere i junglen for grønne miljørigtige produkter.

En nærmere beskrivelse findes nedenfor under henholdsvis el, gas, energirådgivning og grønne produkter.