SetWidth350 naturgas energiteam

Naturgas er en vigtig forsyningskilde i det europæiske energi setup, og der er rigeligt af det til mange år endnu. Men det er et komplekst marked, hvor priserne på daglig basis fastsættes ud fra forventningerne om udbud og efterspørgsel samt oliepriserne.

På udbudssiden vurderes det blandt andet hvor meget flydende naturgas (LNG), der kommer til Europa, hvilke vedligeholdelsesplaner Norge og Rusland har for deres naturgasinstallationer samt hvor meget vi selv bidrager med i EU.

Efterspørgselssiden er meget vejrafhængig, ligesom også de aktuelle lagerniveauerne har stor betydning.

Det kan derfor være vanskeligt at finde ud af hvilken prisreference, der skal vælges. Skal det være en olieindekseret pris eller en naturgasbørs, og i givet fald hvilken børs skal der så vælges. Det kan vise sig, at den børs med det billigste pristillæg i længden var den dyreste løsning. Endelig skal det, ud fra jeres risikoprofil vurderes om det er fornuftigt med henholdsvis spot/variable priser kontra fastpriser.

Ud fra vores gennemarbejdede koncept hjælper Energi Team både private virksomheder og offentlige myndigheder med at konkurrenceudsætte leverancen samt gennemskue og overvåge naturgasmarkedet ud fra en på forhånd aftalt indkøbsstrategi.

Et samarbejde med Energi Team er en løbende proces, hvor ikke mindst den indledende strategifastlæggelse har stor betydning. Strategien vil dog ikke være statisk, men rettes til i dialog med dig som kunde, ud fra hvorledes markedet udvikler sig.

Kort fortalt, så tager Energi Team sig af alt det administrative for at vores kunder kan få alle fordelene.

Cirkel EnergiTeam

Det kan vise sig, at den børs med det billigste pristillæg i længden var den dyreste løsning.