morgen energi

Elektricitet er en uundværlig komponent i en enhver virksomhed og kommune.

I Danmark købes og sælges el via den nordiske elbørs Nord Pool Spot og NASDAQ OMX. El er en børsvare på samme måde som andre råvarer eksempelvis guld, olie og stål.

Det er på børsen, at el-priserne bliver fastlagt - ud fra udbud og efterspørgsel. Her melder bl.a. svenske, norske og danske producenter (f.eks. kraftværker og vindmøller) dagligt priser ind.

Elmarkedet er et af verdens mest foranderlige markeder. Markedet kan opleve voldsomme prisudsving fra time til time og fra dag til dag. Der er mange faktorer som påvirker elpriserne i Danmark, og vi nævner her blot nogle af de væsentligste:

Forbrug og vejrudsigter
Efterspørgsel på el påvirker selvsagt elprisen. Lav aktivitet i industrien påvirker elprisen, ligesom forventninger til fremtidigt elforbrug også gør det. Om det er varmt, koldt, tørt, vådt, blæsende eller stille har meget stor indvirkning på prisniveauet, ligesom vejrudsigterne længere frem har det. Eksempelvis kommer en stor del af den strøm, der produceres i Norge og Sverige fra vandkraftværker. Mængden af vand i de svenske og nordske vandmagasiner påvirker derfor elpriserne i Danmark.

Priser på olie, kul, fragtrater og CO2-kvoter
Hovedingrediensen til produktion af strøm i Danmark er fortsat kul. Lidt under halvdelen af vores el-produktion kan henføres til kul. Niveauet for elprisen vil derfor være afhængig af udviklingen af brændselspriserne på kul, men også olie, fragtrater og CO2-kvoter.

Atomkraft
I Sverige produceres der ganske store mængder el på atomkraftværker. Hvis kapaciteten på disse værker ikke er til rådighed i en periode pga. nedbrud eller reparation påvirkes prisen med det samme.

Andet f.eks. verdensøkonomi
Politiske udmeldinger, nyheder om krig, terror og naturkatastrofer påvirker elprisen. Et eksempel på dette er eksempelvis Tysklands beslutning om afskaffelse af atomkraftværkerne inden 2022.

Langsigtet, strategisk samarbejde
Elprisens niveau og udvikling er med andre ord et sammensurium af utroligt mange faktorer. Faktorer som kræver daglig overvågning og som kan ændre sig radikalt fra dag til dag.

Et samarbejde med Energi Team er en løbende proces, hvor ikke mindst den indledende strategifastlæggelse har stor betydning. Strategien vil dog ikke være statisk, men rettes til i fælles dialog ud fra hvorledes markedet udvikler sig.

Cirkel EnergiTeam

Elmarkedet kan opleve voldsomme prisudsving fra time til time.