• Energi Team ApS – Bramdrupskovvej 20A, 6000 Kolding
  • Energi Team ApS – Bramdrupskovvej 20A, 6000 Kolding
Fair El & Gas til mindre og mellemstore virksomheder

Fair El & Gas er en del af Danmarks største energimæglervirksomhed, Energi Team ApS, og er etableret for at skaffe små og mellemstore erhvervskunder fordelagtige storkundeaftaler på el og naturgas.

Bramdrupskovvej 20A
6000 Kolding

+45 25 44 22 81

Naturgas i Danmark

Et langsigtet,
strategisk samarbejde

NATURGAS

Ligesom el, er naturgas en kostbar ressource med uhyre variable priser. Priserne varierer fra dag til dag og påvirkes af alt fra vejr til aktuelle lagerniveauer. 

 

Som indkøber kan man vælge mellem forskellige naturgasbørser – og det kan være svært at gennemskue, hvilken aftale der er mest fordelagtig. Indkøbsstrategien skal nemlig være langsigtet og lægges ud fra en risikovurdering med hensyn til, om der ønskes variable priser, faste priser eller et miks heraf.

 

Vi hjælper både private og offentlige virksomheder med at gennemskue og overvåge naturgasmarkedet ud fra en på forhånd aftalt indkøbsstrategi.

Hvad gør vi for dig?

Vores proces

Vi står for alt det praktiske med hensyn til hjemtagelse af forbrugsdata, udarbejdelse af udbudsmateriale, indhentning og evaluering af tilbud

Vi sikrer, at kontrakten med den valgte energileverandør er i overensstemmelse med det aftalte

Vi overvåger markedet med henblik på korrekt timing og anbefaling i henhold til den aftalte indkøbsstrategi

Afdækning af mængder kan enten laves ved den valgte leverandør, eller finansielt hos en 3. part som Global Risk Management
grm logo

Vi tilbyder løbende sparring om mulighederne i markedet

Vi sikrer løbende revision af indkøbsstrategien med udgangspunkt i jeres risikoprofil og ønsker 
Energi Team og kunden

Samarbejde

KUNDEN

Et samarbejde med Energi Team er en løbende proces, hvor ikke mindst den indledende strategifastlæggelse har stor betydning. Strategien vil dog ikke være statisk, men rettes til i fælles dialog ud fra hvorledes markedet udvikler sig.

1

Udarbejdelse/revision af indkøbsstrategi med udgangspunkt i jeres risikoprofil og ønsker

2

Løbende sparring omkring mulighederne i markedet

3

Energi Team overvåger markedet med henblik på korrekt timing og anbefaling i henhold til den aftalte indkøbsstrategi

4

Energi Team står for alt det praktiske med hensyn til hjemtagelse af forbrugsdata, udarbejdelse af udbudsmateriale, indhentning og evaluering af indkomne tilbud

5

Energi Team sikrer, at kontrakten med den valgte energileverandør er i overensstemmelse med det aftalte

Vores kunder

Kunde udtalelser