• Energi Team ApS – Bramdrupskovvej 20A, 6000 Kolding
  • Energi Team ApS – Bramdrupskovvej 20A, 6000 Kolding
Fair El & Gas til mindre og mellemstore virksomheder

Fair El & Gas er en del af Danmarks største energimæglervirksomhed, Energi Team ApS, og er etableret for at skaffe små og mellemstore erhvervskunder fordelagtige storkundeaftaler på el og naturgas.

Bramdrupskovvej 20A
6000 Kolding

+45 25 44 22 81

Elmarkedet i Danmark

Et langsigtet,
strategisk samarbejde

EL

El-markedet er et børsmarked. I Danmark købes og sælges el via den nordiske elbørs, og det er her, el-priserne bliver fastlagt, når nordiske producenter dagligt melder priser ind. 

El-markedet er uhyre følsomt og kan opleve voldsomme prisudsving – fra time til time og fra dag til dag. Priserne er påvirket af alt fra forbrug til vejrudsigter, olie- og kulpriser, fragtrater, CO2-kvoter, politiske udmeldinger og sågar hele verdensøkonomien.

Det er en stor opgave at følge med – og det er svært at gennemskue, hvornår man skal handle. Et samarbejde med os sikrer dig en fleksibel strategi baseret på markedsovervågning og ekspertviden.

Hvad gør vi for dig?

Vores proces

Vi står for alt det praktiske med hensyn til hjemtagelse af forbrugsdata, udarbejdelse af udbudsmateriale, indhentning og evaluering af tilbud

Vi sikrer, at kontrakten med den valgte energileverandør er i overensstemmelse med det aftalte

Vi overvåger markedet med henblik på korrekt timing og anbefaling i henhold til den aftalte indkøbsstrategi

Vi tilbyder løbende sparring om mulighederne i markedet

Vi sikrer løbende revision af indkøbsstrategien med udgangspunkt i jeres risikoprofil og ønsker 
Energi Team og kunden

Samarbejde

KUNDEN

Et samarbejde med Energi Team er en løbende proces, hvor ikke mindst den indledende strategifastlæggelse har stor betydning. Strategien vil dog ikke være statisk, men rettes til i fælles dialog ud fra hvorledes markedet udvikler sig.

1

Udarbejdelse/revision af indkøbsstrategi med udgangspunkt i jeres risikoprofil og ønsker

2

Løbende sparring omkring mulighederne i markedet

3

Energi Team overvåger markedet med henblik på korrekt timing og anbefaling i henhold til den aftalte indkøbsstrategi

4

Energi Team står for alt det praktiske med hensyn til hjemtagelse af forbrugsdata, udarbejdelse af udbudsmateriale, indhentning og evaluering af indkomne tilbud

5

Energi Team sikrer, at kontrakten med den valgte energileverandør er i overensstemmelse med det aftalte

Derfor skal du vælge os

Kundeudtalelser